Powertec
Vitajte na našej stránke
Zistite viac

O nás

Zopár slov o nás

Výskumná spoločnosť POWERTEC s.r.o. vznikla v roku 2008 ako spin-off spoločnosť Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave. Naša spoločnosť sa orientuje predovšetkým na experimentálny výskum a vývoj, ako aj transfer nadobudnutých vedomostí do praxe. Hlavným zameraním výskumnej činnosti našej spoločnosti je návrh progresívnych organických štruktúr a prvkov za účelom následného využitia v senzorických aplikáciách. O vysokej kvalite súčasnej technickej infraštruktúry i vedeckého potenciálu spoločnosti svedčí veľký počet doteraz pridelených a riešených výskumných projektov. Skúsenosti, nadobudnuté vo výskumnej oblasti a dosiahnuté výsledky predošlých výskumných projektov boli efektívne využité pri rozvoji niektorých technológií, ktoré boli ihneď aplikované v medzinárodnom meradle.

Veda a výskum

Innovative and energetic effective organic LED structures integrable in lighting applications and low resolution displays

Flexible system for Internet of things with use of SMART sensors – IOTSYS

IOSENSE

Spolupracujeme s

KONTAKTUJTE NÁS

Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava

info@powertec.sk